.formRed { color: #CF4D4D; font-weight: bold; }
Header image

RediScript Taaladvies, gevestigd aan Faassenplein 18, 3123NJ Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.rediscript.nl

Faassenplein 18, 3123NJ Schiedam

Tel.: 010-471 27 89 / 06-41 38 67 63

Anneke Bisschops is de Functionaris Gegevensbescherming van RediScript Taaladvies. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken

RediScript Taaladvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam

  • adresgegevens

  • e-mailadres

  • telefoonnummer

  • bankrekeningnummer (bedrijven en particuliere opdrachtgevers)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RediScript Taaladvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van uw betaling;

  • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.

RediScript Taaladvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

RediScript Taaladvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RediScript Taaladvies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RediScript Taaladvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

RediScript Taaladvies verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

RediScript Taaladvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RediScript Taaladvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

RediScript Taaladvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RediScript Taaladvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bent u op zoek naar een tekstcorrector?

Stuur dan uw tekst naar RediScript. Ik corrigeer uw teksten snel en vakkundig.

Bent u op zoek naar een copywriter voor een pakkende advertentietekst, websitetekst of informatieve brochure? Of iemand die artikelen kan schrijven voor uw magazine (inclusief interviews)? RediScript heeft deze specialismen in huis.

Wilt u de inhoud van uw tekst laten controleren op opbouw en logische verbanden? Is de tekst door meerdere personen geschreven en moet deze een geheel worden? Dan redigeer/herschrijf ik uw tekst naar een goed leesbaar geheel.

 
Ongeldige invoer
 
Voer aub uw naam in
 
Ongeldige invoer
 
Verkeerde postcode ingevoerd.Ongeldige invoer
 
U moet een geldig emailadres invoeren.
 
U heeft een ongeldig telefoonnummer ingevoerd. Voer het nummer als volgt in: 000-0000000
 
Ongeldige invoer
 
Ongeldige invoer
 
Ongeldige invoer
 
Heeft u de 'Ik ben geen robot' checkbox aangevinkt?