Vanaf 1 januari 2020 heeft RediScript Taaladvies een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). Het oude btw-identificatienummer is hiermee komen te vervallen.